Korce

Rrethi KORÇE

Rrethi Korçe ben pjese ne qarkun Korçe dhe eshte i perbere nga(1): BASHKIA/QYTETI Korçe; BASHKIA/QYTETI   Maliq; Kolanec, Goce, Gjyras, Bicke, Fshat maliq, Plovisht; KOMUNA Libonik: Libonik, Drithas, Vloçisht, Vashtemi, Poceste, symiz, Kloce, Shkoze, Kembetheker, Beras, Zbop, Memel, Manastirec; KOMUNA Gore Zvarisht: Zvarisht, Dolan, Lozhan, Lozhan i Ri, Senishte, Tresove, Strelce, Shales, Selce, Velçan, Mesmal, Moçan, Mjaltas, Marjan, Desmire, Qencke, Babjen, Dolanec; KOMUNA Moglice: Moglice, Gopesh, doberçan, Maliq-Opar, Gurkuq, Bardhas, Zerec, Dushare, Totovec, Shpatmal, Lumaj, Peshtan, Protopape, Osoje, Gurshqipe, Kucake, Nikollare; KOMUNA Vreshtas: Vreshtas, Sheqeras, Bregas, Podgorie; KOMUNA Pirg: Pirg, Gurishte, Zvirine, Leminot, Qershize, Kakaç, Shqitas, Veliterne, Sovjan, Novosele, Bubuq; KOMUNA Pojan: Pojan, Zvezde, Shengjergj, Kreshpanj, Plase, Zmblak, Burimas, Pendavinj, Terove, Rov, Orman, Rembec; KOMUNA Qender Bulgarec: Bulgarec, Lumalas, Biranj, Melcan, Porodine, Dishnice, Shamoll, Belorta, Kuç i Zi, Barç, Çifligj, ,Malavec, Neviçisht; KOMUNA Voskop: Voskop, Dersnik, Polen, Vinçan, Goskove lart, Goskove poshte, Damjanec; KOMUNA Lekas: Lekas, Marian, Gjonbabas, Gurmujas, Shkozan, xerje, Tubas, Gjergjevice, Lavdar, Brozdoverc, Mazrek, Popovine; KOMUNA Vithkuq: Vithkuq, Leshnje, Gjanc, Lubonje, Rehove, Roshanj, Trebicke, Grabocke, Treske, Stratoberdh, Panarit, Shtylle, Cemerice; KOMUNA Voskopoje: Voskopoje, Shipske, Gjonomadh, Krushove, Lavdar; KOMUNA Mollaj: Mollaj, Floq, Pulahe, Uje Bardhe, Kamenice; KOMUNA Drenove: Drenove, Mborje, Boboshtice, Morave, Qatrom, Ravonik, Turan, Dardhe; KOMUNA Liqenas: Liqenas, Diellas, Lajthize, Zaroshke, Cerje, Gorice e Vogel, Gorice e Madhe, Kallamas, Gollomboc.

· Kalaja e Mborjes në fshatin Mborje e ndërtuar mbi një kodër të lartë në afërsi të qytetit.
· Kalaja e Klocës në fshatin Klocë.
· Kalaja e Koçaçit në fshatin Koçaç.
· Kalaja e Symizës në fshatin Symizë. Gjatë gërmimeve arkeologjike në Gradishtën e Symizës, në kërkim të murit rrethues, gjatë konturit natyror të kodrës, doli kudo një linjë gurësh mesatarë e të vegjël të hedhur pa rregull dhe që nuk krijonin ndonjë faqe anësore. Ledhi nuk e kalonte gjerësinë 1,50 m dhe lidhej me shtresën më të hershme të vendbanimit, që datohet në periudhën e vonë të bronzit (1500-1200 p.e.s.). (4)
· Kalaja në fshatin Bellovodë. Pjesa më e mbrojtur e platformës së kodrës së rrethuar nga muret ndahej nga një mur tërthor, i cili krijonte njëfarë akropoli, që shërbente si vend strehim i fundit dhe njëkohësisht si vendbanim i aristokracisë fisnore. Në kalanë e Bellovodës, muri mbrojtës rrethon konturin natyror të platformës së një kodre shkëmbore, pjesa më e lartë e së cilës ndahet nga një mur tërthor, që kufizon një sipërfaqe të vogël. Ai ka një gjerësi prej 3,20-3,40 m dhe ruhet në lartësi prej 1 m. (4)
· Kalaja në fshatin Podgori, e thirrur nga vendasit «Qyteti në Podgorie», ndodhet mbi vargun e kodrave që shënojnë skajin më verior të fushës së Korçës. Maja e kodrës përfundon me një platformë të përzgjatur, konturet e së cilës i rrethonte një mur me gurë të papunuar me gjerësi 2 m. Gjurmët e një hyrjeje me gjerësi 1,50 m janë konstatuar në anën jugore. Pjesa e ndarë, «Akropoli», ndodhet në skajin më të mbrojtur nga natyra të platformës, ku një pjesë shkëmbore e aksidentuar nuk ka pasur nevojë për mure mbrojtëse. (4)
· Kalaja në fshatin Dishnicë. Rruga natyrore, që kalonte gjatë luginës së Devollit, kontrollohej nga kalaja e Menkulasit, në skajin juglindor të saj, nga Zvezda në grykën e Cangonjit, që lidh dy pellgjet e lartpërmendura, nga kulla e Dishnicës në afërsi të Korçës dhe më në fund nga Symiza dhe kalaja e Gopeshit. (4)
· Kalaja në fshatin Kuç i Zi.
· Kalaja e Gobeshit në fshatin Moglicë.
· Kalaja e Gradishtës në fshatin Zerec.
· Vendbanimi prehistorik gjatë rrugës automobilistike në fshatin Vashtëmi.
· Vendbanimi prehistorik në qytetin e Maliqit u bë i njohur nga gërmimet arkeologjike në Maliq të Korçës, ku midis të tjerave u zbulua një vendbanim palafit. Banesat në këtë vendbanim kanë qenë ndërtuar mbi një platformë druri, që mbështetej mbi shtylla të futura pjesërisht në tokë. Krejt vendbanimi ishte rrethuar nga një ledh i ndërtuar me dy radhë trarësh të çarë në mes e të ngulur në tokë që vendoseshin ngjitur, bri njëri-tjetrit, ndërsa hapësira e krijuar midis këtyre radhëve ishte mbushur me dhe të ngjeshur. Në këtë mënyrë ledhi arrinte një gjerësi prej 0,70-0,80 m. dhe rrethonte një sipërfaqe në formë eliptike, siç është gjykuar nga zbulimi i dy skajeve të rrumbullakosura të tij. Ky vendbanim i fortifikuar është datuar prej lëndës arkeologjike të gjetur në të, në periudhën e eneolitit rreth viteve 2600 p.e.r. (4)
· Vendbanimi prehistorik në fshatin Barç.
· Mozaiku në fshatin Polenë.

· Kulla në fshatin Turan është ndërtuar në një terren të sheshtë në skajin lindor të fshatit. Ajo ka një lartësi prej 15 m dhe planimetri katërkëndëshe që i afrohet shumë katrorit (4,60x4,46 m nga ana e brendshme). Kulla ka një hyrje të vetme të vendosur në anë të fasadës perëndimore, e cila mbulohet me dy harqe guri dhe komunikon me katin e parë. Për të arritur pragun duheshin ngjitur disa këmbë shkallë të drunjta, të cilat nuk ruhen më. Kulla ndahet në katër kate, ku secili kat formohet nga një kthinë e vetme, me përjashtim të katit të parë, i cili ndahet në dy kthina, që mbulohen me qemer cilindrik guri. Katet e tjera ndaheshin nga njëri-tjetri me dysheme druri, ndërsa mbulesa është realizuar me një kupolë sferike të mbështetur mbi katër trompa dhe mbi të është vendosur një çati me katër kullime e mbuluar me rrasa guri. Muret e katit të parë kanë një trashësi prej 1,15 m, ndërsa në katet e tjera, me përjashtim të katit të katërt, ato ngushtohen 10-15 cm për çdo kat, për të mbështetur trarët e dyshemesë. Ngjitja për në katin e dytë realizohej me anë shkallësh të gurta, ndërsa katet e tjera komunikonin me shkallë druri. Ky dallim, si dhe mbulimi me qemere i katit të parë, është bërë për ta siguruar këtë nga rreziku i zjarrit, pasi aty grumbulloheshin përkokohësisht prodhimet bujqësore. Kati i dytë ishte vendi kryesor i luftimit, i errët, pak më i ulët se katet e tjera dhe pa asnjëfarë komoditeti; ai është pajisur më së miri me frëngji për armë zjarri. Në katin e tretë ndodhet ambienti kryesor i banimit. Ai përbëhet nga një kthinë që ndriçohet nga tri frëngji. Në një qoshe të kthinës ndodhet një ambient sanitar, dyshemeja e të cilit mbështetet mbi një konsol, që formohet nga disa radhë gurësh, që dalin me shkallëzime nga faqja e brendshme e murit të kullës. Konsoli fillon në katin e dytë të kullës dhe përfundon në nivelin e dyshemesë së katit të tretë. Megjithëse kati i tretë ishte vendi kryesor i banimit, në të nuk dallohet asnjë gjurmë oxhaku apo e ndonjë vendi tjetër për ndezjen e zjarrit. Kati i katërt i mbuluar me kupolë është pak më i lartë se katet e tjera. Në të hapeshin dy dritare të mëdha, të mbuluara me hark me majë, të cilat nuk kishin kanata, megjithatë kjo kthinë është pajisur me oxhak, pasi ai përdorej për të gatuar gjatë stinës së verës. (4) 
· Kulla në fshatin Malavec, ndodhet e veçuar në lindje të fshatit. Ajo ndahet në katër kate, por të gjitha katet janë me dysheme druri. Frëngjitë ndodhen vetëm në murin jugor të kullës nga është edhe porta, ndërsa muret e tjera nuk kanë as dritare dhe as frëngji. Frëngjitë janë shpërndarë në këtë mënyrë: kati i parë nuk ka frëngji, i dyti dhe i treti kanë nga një, ndërsa i katërti ka dy frëngji të vendosura në pjesën e sipërme, të cilat shërbenin vetëm për ndriçim. Kulla mbulohet me një kupolë sferike, e cila nuk mbështetet mbi trompa, por mbi disa trekëndësha të formuar nga trarë të vendosur horizontalisht në të katër qoshet e mureve. Siç duket, kulla e Malavecit shërbente më tepër si një hambar i grumbullimit të produkteve bujqësore dhe për ruajtjen e tyre, se sa për të qëndruar atje, qoftë dhe për një periudhë të shkurtër kohe. Ky ndryshim me kullën e Turanit është i lidhur edhe me largësinë e kullave nga banesa e fortifikuar e çifligarit. Po t´i besojmë traditës se këto kulla u përkisnin bejlerëve të Plasës, problemi del më i qartë. (4)
· Kulla në fshatin Shulin.
· Kulla në fshatin Goricë.
· Kulla në fshatin Gollomboç.
· Kulla në fshatin Dishnicë ruhet deri në katin e dytë dhe është përshtatur në banesë. Nga gjurmët që ruan, ajo duket se ka ngjashmëri më të madhe me kullën e Malavecit se sa me të Turanit. (4)
· Ura në fshatin Gopesh.
· Ura në fshatin Voskopojë.
· Ura në fshatin Moglicë.
· Ura e Zotos në fshatin Vithkuq.
· Ura e Gurit të Shipckës në fshatin Shipckë.
· Manastiri i Shën Pjetrit dhe Kisha e Shën Kozmait (Qimitiri) në fshatin Vithkuq.
· Manastiri i Shën Prodhromit në fshatin Voskopojë.
· Kisha e Manastirit të Shën Marisë në fshatin Lubonjë.
· Kisha e Shën Thanasit në fshatin Voskopojë ka piktura te shek 18 te bera nga Kostandini i Beratit.
· Kisha e Shën Mëhillit në fshatin Voskopojë.
· Kisha e Shën Kollit në fshatin Voskopojë nje mbishkrim ne mure tregon se kisha eshte ndertuar ne Qershor 1721 dhe Shtator 1722. U dekorua nga piktori i famshem David Selenica ne 1726 me dy ndihmesa nga familja e tij, Kostandin dhe Kristo.
· Kisha e Shën Marisë në fshatin Voskopojë.
· Kisha e Shën Jovanit në fshatin Bobshticë mendohet te jet ndertuar ne shek e 13. Afresko ne muret e nartheksit tregojne skena nga jeta e "Shen Gjonit". Ne pas jan pikturat e Virgjereshes dhe Baballaret e Kishes. Afer kishes eshte ikona e famshme e "Shen Gjon Pagezuesi". Punime te ndryshme i jan bere kishes por nuk ka evidenca se kur, mondohet se jan kryer disa punime ne gjysmen e dyte te shek 15, dhe disa piktura mendohet jen bere ne shek e 17.
· Kisha e shën Mitrit në fshatin Bobshticë u ndertua dhe u pikturua ne shek e 17.
· Kisha e Ristozit në fshatin Mborje ka portretin e Jezuit duke hyr ne Jeruzalem. Mbishkrimet tregojn se kisha ka qen egzistente ne 1389 dhe shum gjera tregojne se eshte ndertuar ne 1300. Freskot ne murin perendimor jane nga shek i 17.
· Kisha e Shën Gjergjit në fshatin Shipckë.
· Kisha e Shën triadhës në fshatin Larvdar të Oparit.
· Kisha e Shën Mitrit në fshatin Bezmisht.
· Kisha e Shën Marisë në fshatin Vithkuq.
· Kisha e Shën Mëhillit në fshatin Vithkuq.
· Shpella e Shën Marisë në fshatin Bezmisht.
· Shpella e Shën Marisë në shpellën e Maligradit nje kishe e shek 14. Në këtë ishull janë gjetur edhe objekte si tjegulla, kollona e kapitele që i përkasin sipas arkeologëve një kishe paleokristiane që mendohet të ketë qënë në pjesën e sipërme të liqenit.
· Kisha e Shën Dëlliut në fshatin Voskopojë. (4)
· Xhamia e Iliaz Mirahorit në qytetin e korçës.
· Hani “Elbasani” në qytetin e Korçës.
· Hani “Manastiri” në qytetin e Korçës.
· Pazari i Vjetër i qytetit të Korçës.
· Shtëpia  e Elpiniqi Niçes Lagja Nr. 2 “Sotir Peci” Nr. 25 në qytetitn e Korçës.
· Shtëpia  pasuri shteti (ish Vaskë Xengos) Lagja 2 Rr. “Pandeli Çale” Nr. 13 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Polikseni Theoharit (Trëndafilit) Lagja Nr. 1 Rr. Pandeli Çale” Nr.13 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  pasuri shteti (ish e Xhafer Ypit) Lagja Nr. 2 Rruga “Teodor Elbasani” Nr. 8 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Aleksandra Avramit, Lagja Nr. 2 Rr. “Sotir Peci” Nr. 15 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e vjetër e Sokrat Mias, Lagja Nr. 2 Rr. “Kiço Samara” Nr. 7 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  pasuri shteti Rr. Evanthi Dvorani Nr. 1 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Ilo Vangjel Budos Rr. “Fan Noli” Nr. 11 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Anastasi Dhimitrit Rr. “Stefan Luarasi” Nr. 24 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Lipi e Vaskë Kotes Rr. “Mihal Grameno” Nr. 13 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e vllazërisë Frashëri Rr. “Niko Dodona” Nr. 13 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Margarita Grameno Rr. “Llazi Jorgaqi” Nr. 11 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Ngjelina Anastasit Rr. “Spiro Velko” Nr. 9 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Andromaqi Melko (Gusho) Rr. “Jovan Kosturi” Nr. 10 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Filip Çekanit Rr. “Koço Çamçe” Nr. 21 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  pasuri shteti Rr. “Koço Çamçe” Nr. 7 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Afroviti Dushanit Rr. “Veteranëve” Nr. 6 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Ollga Mingës, Sotir Anastasit Rr. “Pandeli Çale” Nr. 12 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Marika Stratobërdës (Pajtim Halimi) Rr. “Gavril Vepo” Nr. 10 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Ollga Xhamballos Rr. “Shpresa Palla” Nr. 12 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Sotir Mihalit (Koçi Demirit) Rr. “Jeronim de Rada” Nr. 5 në qytetin e Korçës.
· Shtëpia  e Ilo Kuneshkës në fshatin Boboshticë.
· Shtëpia  e Ramadan Kantës në fshatin Xerje.
· Shtëpia  e Murat Joçës dhe Safet Llapanjit në fshatin Xerje.
· Shtëpia  e Syrja Haxhillarit në fshatin Gjonbabas.
· Shtëpia  e Qamil Beqirajt në fshatin Gopesht.
· Shtëpia  e Dalan dhe Rushan bashllarit (ish Mekë Zvarishtit) në fshatin Zvarisht.
· Shtëpia  e Ramadan Kapllan Qoses në fshatin Qeskë.
· Shtëpia  e Beqir Ibrahimit e Neim Pelo në fshatin Strelçë.
· Shtëpia  e Idajet e Fuat Mirashit në fshatin Strelçë.
· Shtëpia  e Halim e Ismail Xhaferit në fshatin Popçisht.
· Shtëpia  e Fani Kota (Pjastras) Rr. “Mihal Grameno” Nr. 17 në qytetin e Korçës.
· Kulla e Veli Agollit në fshatin Desmirë.
· Katedralja e Shën Marisë (Muzeu Antik Mesjetar).
· Misafirhaja e Vangjush Mihos (studio) Rr. Shpresa Palla” Nr. 12 qyteti i Korçës.
· Shtëpia  ku u ngrit Flamuri i Republikës së Korçës (Muzeu Historik).
· Mësonjtorja e parë shqipe në qytetin e Korçës (Muzeu i Arsimit Kombëtar). Monument Kulture 150-vjeçare ku është hapur Shkolla e Parë në gjuhën shqipe, ose siç thirrej atëhere, "Mësonjëtorja e Parë Shqipe". Kjo shkollë u hap më 7 Mars 1887, me leje nga Perandoria Osmane.  Ndërtesa ishte shtëpia ku banonte patrioti korçar Diamanti Terpo i cili e dhuroi  këtë banesë për shkollën shqipe. Në këtë muze pasqyrohet historia e shkrimit shqip, e morisë së alfabeteve deri në alfabetin që kemi sot, vendosur në Kongresin e Manastirit, më 1908.  Në këtë Muze pasqyrohet historia e librit shqip prej abetares së parë të gjuhës shqipe (evetari, 1744), hartuar nga Naum Panajot Bredhi (Veqilharxhi).
· Shtëpia ku u krijua qarkor i partisë në qytetin e Korçës.
· Shtëpia e Themistokli Gërmenjit në qytetin e Korçës.
· Shtëpia e Mihal Gramenos në qytetin e Korçës.
· Shkolla e vjetër në fshatin Panarit ku më 1944 u përgatitën kuadrot e para të PPK.
· Shkolla në fshatin Kucakë ku ka qendruar Shtabi i Përgjithshëm dhe E. Hoxha.
· Shtëpia  ku ka ndenjur shtabi i përgjithshëm në fshatin Vithkuq.
· Shkolla e parë e vajzave në qytetin e Korçës.
· Shtëpia e Manushe Sherit (Sotir Pendavinjit) ku ka banuar Ali Kelmendi.
· Monumenti i luftëtarit kombëtar në qytetin e Korçës.
· Monumenti i Themistokli Gërmenjit.

Gjithashtu gjenden edhe shumë monumente natyre(3), shume të bukura për t’u vizituar, që janë:
· Guri i Prere
· Guri i Capit
· Piramidat e Tokes se Zhombrit
· Bokerimat e Moglices
· Ishulli i Maligradit
Ishulli i Maligradit
· Varreze fosilesh te kretes se poshteme (Lavdar)
· Mosperputhje kendore e Polenes se Vjeter
· Burimi uji dhe gazi te djegshem ne thyerjen tektonike te Polenes
· Liqenet e Lenies
· Lisat e Shenthanasit
· Rrobulli i Kuq
· Zgavra e Zaverit (Prespe)
· Dushqet e Manastirit (Djellas, Prespe). Gjenden në afërsi të fshatit Djellas të komunës së Prespës të rrethit të Korçës, pranë objektit të kultit fetar të krishterë. Kanë trung me diametër rreth 80 cm, lartësi mesatare 10 m, moshë 550 – vjeçare. Ato përfaqësojnë një mbetje të pyllit të dendur të dikurshëm, zhdukur nga prerjet dhe mbikullotja. Në këtë aspekt kanë vlera shkencore (biologjike) didaktike dhe fetare. Vizitohet sipas rrugës automobilistike Korçë – Diellas. (6)
· Venjat e Dishnices
· Pisha e Shendellise
· Rrepet e qytetit (Shenmeria)
· Shparthi i Osojes-Bakullit
· Pisha e Voskopojes
· Pisha e Makrezes
· Bredhi i Burimit te Çardakut (Guri i Capit)
· Ahishtja e Protopapes Opar
· Bliri i Shen Pjetrit (Vithkuq)
· Plepi i Gjyrasit
· Pylli i perzjere i Maliqit. I quajtur ndryshe edhe Pylli i Fazaneve ose Krastafillak gjendet në fshatin Drithas të komunës së Libonikut të rrethit të Korçës, në afërsi të qytetit të Maliqit, 813.5 m mbi nivelin e detit. Ka sipërfaqe 45 ha. Pyll i përzier gjysëm natyror, i përbërë prej plepi, shelgut, blirit, pishës dhe bredhit. Është një mbetje e pyllit të dikurshëm që mbulonte pjesën veriore të moçalizuar dhe kënetëzuar të fushëgropës së Korçës. Lartësia maksimale e drurëve arrin në 22.7 m, diametri maksimal 80 cm. Ka vlera shkencore, edukative, biologjike, estetike, didaktike dhe turistike. Për të vajtur tek monumenti duhet të ndjekësh rrugën nga Liboniku në Drithas dhe që këtej tek pylli i Maliqit. (6)
· Ahishtet e Bofnjes
· Venjat e Kallamisit
· Rrobulli i Lenies


Në këtë rreth, duke u mbështetur në kriteret e Qendrës Botërore të Ruajtjes së Natyrës (IUCN), janë shpallur edhe këto zona të mbrojtura si parqe kombëtare.

· Bredhi i Drenovës me sip. 1,380.0 ha, zone e mbrojtur e kategorise se II me VKM nr. 96, datë 21.11.1966
· Prespa me sip. 27,750.0 ha, zone e mbrojtur e kategorise se II me VKM nr. 80, datë 18.02.1999, duke perbere ne kete menyre edhe Parkun Kombetar me te madh te Shqiperise. Ndodhet në kryqëzimin e kufijve të Shqipërisë, Greqisë dhe Maqedonisë. Përbëhet nga liqeni i Prespës së Madhe dhe Prespës së Vogël si dhe pellgu ujëmbledhës i tyre. Kjo zonë është mjaft e pasur me vlera kulturore. Këtu mund të përmendim kishat eremitë të Bizantit, Shpellën e Trenit në liqenin e Prespës së Vogël, kalaja e Trojanit, kisha e Shën Mërisë ndërtuar në ishullin e Maligradit në shek e 14-të. Liqeni i Prespës së Madhe dhe Prespës së Vogël janë përfshirë në Parkun Ballkanik të Prespës, me një marrëveshje të kryeministrave të të dy vendeve.
· Krastafillak me sip.250.0 ha, zone e mbrojtur e kategorise se IV me Urdhër MB, 1970


KORCA

The district is part of Korca district and is composed of (1): MUNICIPALITY / CITY Korce, MUNICIPALITY / CITY Maliq; Kolanec, Goce, Gjyras, Bick, maliq Village, Plovisht; Libonik MUNICIPALITY: Libonik, Drithas, Vloçisht, Vashtemi, Pocestë, symiz, Klocë, hornbeam, Kembetheker, Beras, Zbop, Memel, Manastirec; MUNICIPALITY Gore Zvarisht: Zvarisht, Dolan, Lozhan, New Lozhan, Senishte, Tresove, Strelce, Shales, Selce, Velcan, Mesmal, MOCA, Mjaltas, Marjan, Desmire, Qencke, Babjen, Dolanec; Moglicë MUNICIPALITY: Moglicë, Gopesh, š, Maliq-Opar, Gurkuq, Bardhas, Zerec, Dushare, Totovec, Shpatmal, Lumaj, homonymous, Protopapas, Osoje, Gurshqipe, Kucaka, Nikollarë; MUNICIPALITY Vreshtas: Vreshtas, Sheqeras, Bregas, Podgorie; MUNICIPALITY Huddle: Huddle, rock, Zvirinë, Leminot, Qershiza, Kakac, Shqitas, Veliterne, Sovjan, Novosela, Bubuq; Pojan MUNICIPALITY: Pojan, Zvezda, Shëngjergj Kreshpanj, crack, Zmblak, Burimas, Pendavinj, Terove, Rov, Orman, Rëmbec; MUNICIPALITY Bulgarec Center: Bulgarec Lumalas, Biranj, Melcan, Porodinë, Dishnica, Shamoll, Belorta Scat Black, Barca, manors, Malavec, Neviçisht; Voskop MUNICIPALITY: Voskop, Drsnik, Pollen, Vinçan, Goskove above, below Goskove, Damjanec; MUNICIPALITY Lekas: Lekas, Marian, Gjonbabas, Gurmujas, Shkozan, xerje, Tubas, Gjergjevice, Lavdar, Brozdoverc, Mazrek, Popovine; Vithkuq MUNICIPALITY: Vithkuq, Leshnje, Gjanc, Lubonje, Rehova village, Roshanj, Trebicka Grabocka Treska Stratoberdh, Panarit, Column, Cemerice; Voskopoja MUNICIPALITY: Voskopoja Shipskë, Gjonomadh, Krushove, Lavdar; Mollaj MUNICIPALITY: Mollaj, Floq, Pulaha, White Water, Kamenica, MUNICIPALITY Drenove: Drenove, Mborje, Boboshticë Morava, Qatrom, Ravonik, Turan, Pears; Liqenas: Liqenas Diellas, Lajthiza, Zaroshke, Cerje Gorica Small Gorica Great Kallamas, Gollomboç.

• Castle in the village Mborje Mbroja built on a high hill near the city.
• Castle in the village Klocë Klocës.
• Castle in the village Koçaç Koçaçit.
• Castle in the village Symizë Symizës. During archaeological excavations in the Symizës Gradishtën in search of the perimeter wall, in the natural contour of the hill, turned around an average line of small stones throw without rule and do not create any siding. Ledhi not exceed 1.50 m width and plugged the earliest layer of residence, dating back to the late Bronze Age (1500-1200 BC). (4)
• Castle in the village Bellovodë. Most of the protected platform hill surrounded by walls separated by a transverse wall, which created some acropolis, which served as a shelter of last resort and at the same time as the settlement of tribal aristocracy. In Bellovodës castle, protective wall surrounding the natural contours of the platform of a rocky hill, the highest of which is divided by a transverse wall that restricts a small area. It has a width of 3.20 to 3.40 m and stored at 1 m height. (4)
• Castle in the village Podgorie, called by locals "in Podgorie City", located on the range of hills that mark the northern edge of the field of Korca. The top of the hill ends with a prolonged platform, the contours of which surrounded a stone wall with raw width of 2 meters. Traces of an entry with 1.50 m width are found on the south side. Part of the split, "Acropolis", located in the most protected nature of the platform, where a rocky part of the accident there was no need for protective walls. (4)
• Castle in the village Dishnica. Natural way, steeped in Devollit Valley, controlled by Menkulasit castle, in its southeastern corner, from the mouth of Cangonji Zvezda, connecting two pools above the towers of Dishnica near Korca and finally by Symiza and Gopeshit castle. (4)
• Castle in the village of Black Scat.
• Castle in the village Moglicë Gobeshit.
• Castle in the village Zerec Gradishta.
• Residence in prehistoric village Vashtëmi roadways.
• prehistoric settlement in the town of Maliq became known from archaeological excavations in Maliq Korca, where among other things he discovered a palafit residence. Apartments in the township have been built on a wooden platform, which rested on pillars partially embedded in the ground. All residence was surrounded by a levee built double row of slot stuck in the middle of the ground adjacent to settle, stand in a row, while creating space between the rows was filled with compressed. In this way ledhi reach a width of 0.70 to 0.80 m. and an area surrounding the elliptical form, as judged by the discovery of two of its rounded edges. This fortified settlement has been dated by archaeological material found in it, in the Eneolithic period about 2600 years for (4)
• Residence in prehistoric village Barca.
• Mosaic in the village of pollen.
• Tower Turan village is built on a flat ground on the eastern edge of the village. It has a height of 15 m and rectangular layout that closely approximates the square (4.60 x4, 46 m from the inside). The tower has a single entrance located on the western façade, which is covered by two stone arches and communicates with the first floor. To achieve the threshold needed to scale up some wooden leg, which is not preserved. The tower is divided into four floors, each floor is formed by a single alcove, with the exception of the first floor, which is divided into two rooms, covered with barrel vaulted stone. The other floors were separated from each other with wooden floors and coverings is performed with a spherical dome supported on four trumpets and is set on a roof with four streaming covered with slate. The first floor walls have a thickness of 1.15 m, while the other floors, with the exception of the fourth floor, they narrow 10-15 cm for each floor, the floor support beams. Ascent to the second floor realized through the stone stairs, floors and other wooden staircase communicating with. This difference, as well as coverage of the first floor vault is made to ensure that the risk of fire, because there përkokohësisht gather crops. The second floor was the principal place of combat, dark, slightly lower than other floors and without any comfort, it is best equipped with turret guns. On the third floor is the main living environment. It consists of either a turret that illuminated by three. In a corner of the enclosure is a sanitary environment, the floor of which rely on a console, which is formed by several rows, with gradations arising out of the inner wall of the tower. Consolidate starts on the second floor of the tower and ends at the level of the floor of the third floor. Although the third floor was the main place of residence, in the not detected any trace of the chimney or any other place for ignition of fire. The fourth floor is covered with a dome slightly higher than the other floors. In two large windows open, covered with arched toes, which had no shutters, but this feeder is equipped with chimney, as he used to cook during the summer. (4)
• Malavec tower in the village, located east of the village apart. It is divided into four floors, but all floors are wood floors. Turrets are just on the southern wall of the tower is the gate, while the other walls have no windows and no turret. Turrets are distributed in this manner: first floor has no turret, the second and the third are the one, while the fourth has two turret located at the top, which serve only for illumination. The tower is covered with a spherical dome, which does not rely on trumpets, but on some triangles formed by horizontal beams located at the four corners of the walls. Obviously Malavecit tower served more as a collection barn for agricultural products and their storage, how to stay there even for a short period of time. This change in the tower of Turan is also associated with distance from the apartment towers and fortified çifligarit. If we believe that these towers tradition belonged to Exploder Beys, the problem appears more clearly. (4)
• Shulin tower in the village.
• tower in the village of Gorica.
• Gollomboç tower in the village.
• tower in the village Dishnica stored up to the second floor and is adapted to flat. From that keeps track, it seems to have greater similarities with how Malavecit tower with Turan. (4)
• Bridge Gopesh village.
• Bridge Voskopoja.
• Bridge in the village Moglicë.
• Bridge ZOTOS Vithkuq village.
• Stone Bridge in the village of Shipckës Shipckë.
• Monastery of St. Peter and Church of St. Cosmas (Qimitiri) Vithkuq village.
• Monastery of St. Baptist in Voskopoja.
• Church of the Monastery of St. Mary in the village Lubonjë.
• Church of St. Thanas Voskopoja has paintings in the 18th century by Constantine made of Portland.
• St. Michael's Church in Voskopoja.
• Church of St. Nicholas in Voskopoja a wall inscription tells us that the church was built in June 1721 and September 1722. It was decorated by the famous painter David Selenica in 1726 with two contributions from his family, Constantine and Christo.
• St. Mary's Church in Voskopoja.
• St. Jovan Church in the village Bobshticë thought of as being built in the 13th century. Nartheksit frescoes on the walls show scenes from the life of "Saint John". We then are paintings of the Virgin and the Church Fathers. Near the church is the famous icon of "Saint John the Baptist". Various works of the church are made but there is no evidence that when mondohet that some works are carried out in the second half of the 15th century, and some paintings done yen thought the 17 century.
• Church of Saint Mitri in the village Bobshticë was built and painted in the 17th century.
• Church in the village Mborje Ristozit portrait of Jesus is being entered in Jerusalem. Inscriptions indicate that the dog had no existent in 1389 and many things indicate that it was built in 1300. The western wall frescoes are from the 17th century.
• Church of St. George in the village Shipckë.
• Holy Trinity Church in the village of Opar Larvdar.
• Church of Saint Mitri in the village Bezmisht.
• St. Mary's Church in the village Vithkuq.
• St. Michael's Church in the village Vithkuq.
• Cave of St. Mary in the village Bezmisht.
• Cave of the Virgin Mary in a cave Maligrad 14th century church. On this island are found objects like tiles, columns and capitals by archaeologists belonging to a church early Christian thought to have been at the top of the lake.
• Church of St. Dëlliut in Voskopoja. (4)
• Mirahorit Iliaz Mosque in the city of Korca.
• Eat "Elbasan" in Korca.
• Eat "Monastery" in Korca.
• Old Bazaar of Korca.
• Neighborhood House No. Elpiniqi Nietzsche. 2 "Soter Peci" no. Qytetitn 25 in Korca.
• State House property (former Xengos tub) Quarter 2 Str. "Pandeli Cale" no. 13 in Korca.
• Theohari Polikseni House (Rose) No. neighborhood. 1 Str. Pandeli Cale "No.13 in Korca.
• State House property (former Jafar Ypit) No Quarter. 2 Way "Theodore Elbasan" no. 8 in Korca.
• Avrami Alexandra House, No Quarter. 2 Str. "Soter Peci" no. 15 in Korca.
• The old house of Socrates MIAs, No Quarter. 2 Str. "Kico Samara" no. 7 in Korca.
• House State Street property. Evanthi Dvorani no. 1 in Korca.
• House of Ilo Budos Vangeli Street. "Fan Noli" no. 11 in Korca.
• House Anastasi St. Demetrios. "Stefan LUARASI" no. 24 in Korca.
• House of Bathroom Vanities Lippi Str. "Michael Grameno" no. 13 in Korca.
• House of the Brotherhood Frashëri Str. "Niko Dodona" no. 13 in Korca.
• Margarita House Grameno Str. "Llazi Jorgaqi" no. 11 in Korca.
• St Anastasios Ngjelina House. "Spiro Veljko" no. 9 in Korca.
• House Andromaqi Melko (Gusho) Str. "Jovan Kastoria" no. 10 in Korca.
• Philip House Sledgehammer Str. "Koco Çamçe" no. 21 in Korca.
• House State Street property. "Koco Çamçe" no. 7 in Korca.
• House Afroviti Dushan Str. "Veterans" no. 6 in Korca.
• Minges Olga's House, St Anastasios Soter. "Pandeli Cale" no. 12 in Korca.
• Stratobërdës Marika House (Reconciliation Halimi) Str. "Gabriel Vepo" no. 10 in Korca.
• House Xhamballos St. Olga. "Hope Palla" no. 12 in Korca.
• Michael Soter House (Chariot Demir) Str. "Girolamo de Rada" no. 5 in Korca.
• House in the village Boboshticë Kuneshkës Ilo.
• House in the village Xerje Kantës Ramadan.
• Joçës and Murat House Safet Llapanjit Xerje village.
• House in the village Gjonbabas Haxhillari Syrja.
• House in the village Gopesht Beqiraj qamil.
• Dalan House and Rushan Bashllari (former Zvarishtit Mecca) in the village Zvarisht.
• House in the village of Ramadan Kaplan Qoses packet.
• Bekir Abraham House in the village of Neim Pelo Strelçë.
• House Fuat Idajet Mirash Strelçë village.
• House Halim Ismail Xhaferi Popçisht village.
• Fan House Kota (Pjastras) Str. "Michael Grameno" no. 17 in Korca.
• tower in the village of Veli Agollli Desmirë.
• Cathedral of St. Mary (Antique Medieval Museum).
• Misafirhaja of Vangjush Mihos (studio) Str. Hope Palla "no. 12 civic representatives.
• The house where he was raised flag of the Republic of Korca (Historical Museum).
• First Albanian School in Korca (Museum of National Education). 150-year Cultural Monument where the first school opened in Albanian, or as it was called then, "First Mesonjetorja Albanian". This school was opened on 7 March 1887, with permission from the Ottoman Empire. The building was the home where he lived Patriot Diamond Terpo Korça who donated this house for the Albanian school. In this museum reflects the history of the script, the multitude of alphabets alphabet until we have today, Congress decided in Monastir, 1908. In this museum reflects the history of the book slip from the first reader of the Albanian language (evetari, 1744), designed by Naum Panayiotis Fir (Veqilharxhi).
• circular house where the party was established in Korca.
• House Themistokli Germenj in Korca.
• Michael Gramenos House in Korca.
• Old School Panarit village where in 1944 were prepared before the PKK cadres.
• The school in the village where he remained Kucaka General Staff and E. Hoxha.
• The house where he stayed in the village headquarters of Vithkuq.
• The first school for girls in Korca.
• Cher House Manush (Soter Pendavinji) where resided Ali Kelmendi.
• National Monument fighter in Korca.
• Germenj Themistokli monument.
There are also many natural monuments (3), very beautiful place to visit, which are:
• Cut Stone
• Stone capi
• Pyramids of Earth that Zhombrit
• Bokerimat Moglicë
• Island Maligrad
• burial of fossils and remarks made in Crete (Lavdar)
• angular discrepancy Old Polenes
• Source water and combustible gas tectonic breaking Polenes
• Setting Lakes
• Lisa Shenthanasit
• Red Rrobullë
• cavities Zaveri (Resen)
• Oak Monastery (Djellas, Prespa). Found near the village of Prespa Djellas municipal district of Korca Facility at Christian religious cult. Have trunk diameter 80 cm, average height 10 m, age 550 - year. They represent a remnant of the dense forest of old, disappeared from logging and overgrazing. In this respect have scientific value (biological) and religious teaching. Korce visited by roadway - Diellas. (6)
• Putting Dishnica
• Pine Shendellise
• City turnip (Shenmeria)
• The Osojes Shparthi-Bakullit
• Pine Voskopoja
• Pine Makrezes
• Source of Fir porch (stone CAPI)
• Beech of Opar Protopapes
• The Lime St. Peter (Vithkuq)
• The Poplar Gjyrasit
• The Maliq mixed forest. I called the Forest of pheasants or Krastafillak Drithas located in the village municipality of Libonikut Korca district, near the town of Maliq, 813.5 m above sea level. There are 45 hectares area. Semi-natural mixed forest, consisting of poplar, willow, lime, pine and fir. It is a remnant of the old forest that covered the northern part of the valley moçalizuar and kënetëzuar of Korca. The maximum height of the tree reaches 22.7 m, maximum diameter 80 cm. There is scientific value, educational, biological, aesthetic, didactic and tourist. To go to the monument should follow the path of Liboniku Drithas and hence to Maliq forest. (6)
• Beech of Bofnjes
• Putting Kallamisit
• The Setting Rrobullë


In this district, based on the criteria of World Center of Conservation of Nature (IUCN), have been declared protected areas such as national parks.

• Fir Drenovë surface. 1,380.0 ha protected area category II to Decision no. 96, dated 11.21.1966
• Prespa surface. 27,750.0 ha, protected area category II to Decision no. 80, dated 18.02.1999, constituting in this way also the largest National Park in Albania. Situated at the junction of the borders of Albania, Greece and Macedonia. Consists of Lake Prespa and Prespa and their watershed. This area is rich with cultural values. These include the churches of Byzantine hermits, Cave Train in Lake Prespa, the Trojan castle, the church of St. Mary on the island of Maligrad built in the 14th century. Lake Prespa and Prespa are involved in the Balkan Prespa Park, with an agreement of the prime ministers of the two countries.
• Krastafillak with sip.250.0 ha protected area category IV Order UK, 1970

No comments: