Permet

Rrethi PERMET

Rrethi Permet ben pjese ne qarkun Gjirokaster dhe eshte i perbere nga(1): BASHKIA/QYTETI Permet; BASHKIA Kelcyre; KOMUNA Q Kelcyre: Fshat Kelcyre, Mbrezhdan, Maleshove, Limar, Leskaj, Kala; KOMUNA Ballaban: Ballaban, Vinokash, Vonokash Fushe, Komarak, Mazhar, Kondas, Psar, Ball, Kajce, Pavar, Toshkez, Bubes 1, Bubez 2, Beqaraj; KOMUNA Çarçove: Çarçove, Vllaho-Psillotere, Biovizhde, Zhepe, Draçove, Iliar-Munushtir, Strembec, Pellumbar, Kanikol; KOMUNA Dishnice Kelyre: Beduqas, Tolar, Panarit, Riban, Varobop, Kuqar, Mertinje, Xhanaj, Benje, Fratar, Senican, Katundishte, Leskovec, Gerdas, Kodrishte; KOMUNA Frasher: Frasher, Zavalan, Ogren-kostrec, Gostivisht, Miçan, Verçisht, Kreshove, Soropull; KOMUNA Petran Qalishte: Petran, Leshnice, Leus, Lipe, Qilarishte, Badilonje, Benje-Novosele, Delvine, Bodar, Kaludh, Lupcke, Gjinakar, Ogdunan, Lipivan-Trabozishte, Tremisht; KOMUNA Qender Piskove: Piskove, Bual, Kosine, Rapcke, Mokrize-Zleushe, Kutal, Kosove, Hotove, Odriçan, Raban, Alipostivan, Bor ocke, Gostinisht, Pagri, Pacomit, Argove, Grabove; KOMUNA Suke: Suke, Gorice, Fshat i ri, Rodenje, Podgoran, Podgoran Fushe, Ujmire, Zhepove, Shelq, Topojan, Luar, Delilaj, Çorogunj, Taronine.

Në këtë rreth do të keni mundesi të vizitoni këto monumente kulture(2):
· Guri i qytetit të Përmetit. 
· Kalaja e Bolëngës mbi qytetin e Përmetit. 
· Kalaja e Këlcyrës në fshatin Këlcyrë. 
· Kalaja e Limarit në fshatin Malëshovë. 
· Mulliri i Drithit buzë lumit të Langaricës në fshatin Bënjë. 
· Shpella e Bënjës në fshatin Bënjë. 
· Ura e Katiut në fshatin Limar mbi Urën e Zagorisë. 
· Ura e Kalasë në fshatin Limar mbi lumin e Zagorisë. 
· Ura në përroin e Bënjës në fshatin Bënjë. 
· Ura në Përroin e Limarit në fshatin Limar. 
· Rrënojat e urës së Muço Kysës mbi lumin Vjosë, në Grykën e Mezhgoranit. 
· Pus karakterstik në shtëpinë e Ali Mehmetit, fshati Kaja. 
· Çezma e Paçomitit. 
· Kisha e Sh. Premtes në qytetin e Përmetit. 
· Kisha e Sh. Mërisë në fshatin Leusë. 
· Kisha e Sh. Mërisë në fshatin Seran. 
· Kisha e Sh. Mërisë në fshatin Kosinë. 
· Kisha e Sh. Sotirit në fshatin Tremishtë. 
· Kisha e Sh. Mërisë në fshatin Bënjë. 
· Kisha e Sh. Mërisë në fshatin Okdunan. 
· Kisha e Dëllisë pranë fshatit Buhal. 
· Shtëpia  e Riza Sakos fshati Çorogunjë. 
· Shtëpia  e Lumo Pavarit (dëshmor) pronë e Kooperativës - fshati Pavar. 
· Shtëpia  e Leftel Çullurës në fshatin Buhal. 
· Shtëpia  e Nuro Selfos në fshatin Çorrogunjë. 
· Qyteza antike e __________ dhe varreza.
· Kisha e shën Mëhillit, në fshatin Delvinë të Shqerisë
· Kisha e Shënkollit, në fshatin Lipë
· Teqja e Frashërit, në fshatin Frashër
· Ndërtesat ku u mbajt Kongresi i Përmetit, në qytetin e Përmetit
· Xhamia e vjetër në qytetin e Përmetit

Gjithashtu gjenden edhe shumë monumente natyre shume të bukura për t’u vizituar, që janë:
· Rrapi i Megallares, afer fshatit Gjinakar                       
· Pylli i Gerhotit, afer fshatit Zhepe                      
· Bredhi i Çarshoves se Vjeter   
· Rrapi i Zhepes                  
· Pylli i Çukes                      
· Pylli i Ropushes               
· Horizonte vithisese dhe olistolite, Çarçove
· Perendi e Borockes (Kanioni, Guri i Bletes)                           
· Pusi i Cilikojave afer fshatit Çorrogunj
· Pusi i Nemerçkes                                   
· Shpella e pellumbave
· Cirku i Nemerçkes
· Guri i Qytetit
· Guri i Atos, afer fshatit Kutal
· Kanioni i Legarices
· Bokerimat e Dangellise
· Gropa e Kazanit
· Guri i Petranit
· Kanioni i Kamenikut
· Ujerava e Sopotit afer fshatit Sterbec
· Ujrat Termale te Benjes
· Uji i Zi, Kelcyre. Ndodhet në afërsi të qytetit të Këlcyrës, në krahun e majtë të shtratit të lumit të Vjosës, në rrëzën veriore të malit Dhëmbelit, në lartësinë 160 m mbi nivelin e detit. Përbëjnë 8-10 burime karstike me prurje 400-500l/sek., që dalin në kontaktin litologjik midis gëlqerorëve të kretës së sipërme dhe flishit. Kanë ujë të pastër dhe të ftohtë. Krijojnë një mjedis shumë tërheqës. Kanë vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), kulturore, didaktike dhe turistike.
· Rrepet e Grykes se Kelcyres
· Bredhi i Petranit
· Selvia e Kishes, Leuse
· Grumbulli pyjor i Polmenit
· Rrepet e Kuqarit
· Bredhi i Kokojkes, Frasher
· Arra e llukanit, Frasher
· Geshtenja e Teqese, FrasherNë këtë rreth, duke u mbështetur në kriteret e Qendrës Botërore të Ruajtjes së Natyrës (IUCN), është shpallur edhe kjo zonë e mbrojtur si park kombëtar:

· Bredhi i Hotovës-Dangelli me sip. 34,361.1 ha, zone e mbrojtur e kategorise se II me VKM nr.1631, datë 17.12.2008. Mund të cilë sohet si mushkeria natyrore e Shqipërisë Jugore. Me një masiv të mrekullueshëm të përbërë kryesisht nga Bredhi Maqedonas, ky park kombëtar është një nga perlat turistike të Shqipërisë, që ofron surpriza të këndëshme në çdo stinë të vitit, si në dimër, ku ai është i mbuluar nga dëbora por dhe në verë ku mund të shijosh freskinë e tij. Prej disa vitesh ai është kthyer në një vend që vizitohet shpesh nga turistët. Ai ndodhet në zonën e Frashërit, rreth 35 kilometra nga qyteti i Përmetit, në verilindje të tij. Pamja madhështore e parkut të shfaqet nga hyrja e luginës së Lumicës e deri afër majës së malit të Kokojkës. Në Bredhin e Hotovës mund të shkosh me çdo lloj mjeti pavarsisht se rruga nga kthesa e Piskovës, është e paasfaltuar. Por udhëtimi me mjete fuoristrada të krijon lehtësinë për të hyrë sa më thellë në pyll. Në Bredhin e Hotovës nuk ka lokale prandaj ushqimin duhet ta marrësh me vete ose ta porositësh më parë në fshatrat përreth tij. Ndërsa për ujin e pijshëm nuk është problem, pasi në brendësi të pyllit ka një sërë burimesh natyrore më ujë të ftohtë. Aty përveç bredhit gjen disa lloje panjash, shkozë e zezë, ilqe, dëllinjë e kuqe dhe e zezë, mjedër etj. Në lartësinë 800-1000 metra takohen livadhe e vende të sheshta të rrethuar nga drurë shekullorë të përmasave të mëdha. Parku formon një kurorë të gjelbërt gjigande me kontraste të dukshme nga njëra-tjetra. Bota shtazore është e pasur. Nga gjitarët takohen ariu i murrmë, ujku, dhelpra, kunadhja, derri i egër, lepuri i egër, ketri etj. Por krenaria e këtij parku dhe përfaqësuesi tipik i tij është kaprolli, të cilin mund ta shohësh në livadhe dhe lëndina në thellësi të pyllit.


Permet

Përmet Circle is part of Gjirokastra district and is composed of (1): MUNICIPALITY / Permet city, MUNICIPALITY Kelcyre; MUNICIPALITY Kelcyre Q: Countryside Kelcyre, Mbrezhdan, Maleshova, Limar, Leskaj, Castle; Ballaban MUNICIPALITY: Ballaban, Vinokash, Vonokash Fushe , Komarak, Mazhar, Konda, Psar, Ball, Kajce, independence, Toshkez, Bubes 1, Bubez 2, Beqaraj; MUNCIPALIT Çarçove: Çarçove, Vllaho-Psilloterë, Biovizhde, Zhepë, Draçove, Iliar-Munushtir, Strëmbec, Pëllumbar, Kanikol; MUNICIPALITY Dishnica Kelyre: Beduqas, Tolar, Panarit, Riban, Varobop, Kuqar, Mertinje, Xhanaj, Benj, Fratar, Senican, Katundishtë, Leskovec, Gërdas, Kodrishte; MUNICIPALITY Frasher, Frasher, Zavalan, Ogre-kostrec, Gostivisht, Mica, Verçisht , Kreshova, Soropull; MUNICIPALITY Qalishte Petra, Petra, Leshnicë, Leusë, Lipe, Qilarishte, Badilonje, Benja-Novosela, Delvina, BODART, Kaludh, Lupcke, Gjinakar, Ogdunan, Lipivan-Trabozishte, Tremisht; MUNICIPALITY Piskove Center: Piskove, bual , Kosina, Rapcke, Mokrize-Zleushe, Kutal, Kosovo, Hotova, Odriçan, Raban, Alipostivan, Bor OCKE, Gostinisht, Pagria, Pacomit, Argove, Grabove; MUNICIPALITY Suke: Suke, Gorica new village, Rodenje, Podgoran, Podgoran area, ujmir, Zhepove, Shelqet, Topojan, Luar, Delilaj, Çorogunj, Taronine.

• Stone Town Bazaar.
• Castle of the town's Bolëngës.
• Castle in the village Këlcyrë Këlcyra.
• Castle in the village Maleshova Limarit.
• Grain Mill River edge of the village Bënjë Langarica.
• Cave Bënjës Bënjë village.
• Katiut Bridge on Bridge in the village of Zagoria Limar.
• Castle Bridge over the river in the village of Zagoria Limar.
• Bridge the river in the village of Bënjës Bënjë.
• Limarit Brook Bridge in the village Limar.
• Ruins of bridge over river Muço Kysës Vjosë, Mezhgoranit Gorge.
• Wells home karakterstik Ali Mehmet Kaya village.
• Paçomitit taps.
• Church of Sts. The town's Friday.
• Church of Sts. Leusë Mary in the village.
• Church of Sts. Mary in the village Seran.
• Church of Sts. Kosinë Mary in the village.
• Church of Sts. Sotiri Tremishtë village.
• Church of Sts. Bënjë Mary in the village.
• Church of Sts. Okdunan Mary in the village.
• Church near the village Buhal Dellis.
• Sacco Riza House Çorogunjë village.
• House Pavarit Lumo (martyr) owned cooperative - regardless village.
• House in the village Buhal Çullurës Leftel.
• House in the village Çorrogunjë Selfo Nuro.
• __________ ancient town and cemetery.
• St. Michael's Church in the village of Delvin Shqerisë
• St. Nicholas Church in the village of Lipa
• Tomb of Frasher, Frasher village
• Buildings where Congress was held Bazaar, the town's
• Mosque of the town's oldest

There are also many more beautiful natural monuments to be visited, which are:
• The Megallares Plane tree, near the village Gjinakar
• Gerhotit forest, near the village of Zepa
• Old Fir Çarshoves
• Plane Tree of Zepa
• Forest Çukes
• Forest Ropushes
• Horizons vithisese and olistolite, Çarçove
• God Borockes (Canyon, Stone Honey Bee)
• Pit Cilikojave village near Çorrogunj
• Pit Nemërçkë
• Cave of the Doves
• Circus Nemërçkë
• Stone City
• Atos stone, near the village Kutal
• Canyon Legarices
• Bokerimat of Dangellise
• Pit Kazan
• Stone Petranis
• Canyon Kamenikut
• Ujerava near the village of Sopot Sterbec
• Thermal Waters of Benjes
• Black Water, Kelcyre. Located near the city of Këlcyra, on the left side of the river to Voy in the northern slopes of Mount Dhëmbelit, up to 160 m above sea level. 8-10 constitute karstic springs flow 400-500l/sek., Resulting in lithological contact between the upper limestone and flysch Crete. Have clean water and cold. Create a more attractive environment. Have scientific value (geological, geomorphological, hydrological), cultural, tourist and didactic.
• Gorge turnip Kelcyra
• Fir Petranis
• Selvia Church, Leusë
• The forest cluster Polmenit
• turnip Kuqarit
• Fir Kokojkes, Frasher
• Nuts llukanit, Frasher
• Tekke chestnuts, FrasherIn this district, based on the criteria of World Center of Conservation of Nature (IUCN), also declared this area protected as a national park:

• Bredhi i-Dangelli surface. 34,361.1 ha, protected area category II to Decision nr.1631, dated 17.12.2008. Cused may be qualitative as natural mushkeria southern Albania. With a massive remarkably composed mainly of Macedonian Fir, this national park is one of the touristic pearls, which offers pleasant surprises in every season of the year, in winter, where it is covered by snow and in summer but where you can taste the freshness of it. For several years it has become a place frequently visited by tourists. It is located in the area of ​​Frasher, about 35 kilometers from the town of Bazaar, in its northeast. Magnificent view of the park from the entrance of the valley appears Lumicës up near the top of the mountain to Kokojkës. Wander in the Hotova can go by any means regardless of the path curves Piskovës is unpaved. But traveling with tools to create ease SUV to enter deeper into the forest. Wander in the local Hotova therefore no need to take food with you or previously ordered the surrounding villages. While drinking water is not a problem, because inside the forest has a variety of natural resources in cold water. It finds some species except beech sycamore, black hornbeam, ilex, juniper and red and black, raspberry, etc.. At the height of 800-1000 meters countries meet the flat meadows surrounded by centuries old trees of large size. The park forms a giant green wreath with notable contrasts from one another. The animal is rich. Meet the mammals bear, wolf, fox, wild boar, hare, squirrel, etc.. But the pride of the park and its representative is typical of deer, which you can see in the meadows and pastures in the depths of the forest.

No comments: